Op 11 december 2018 was ik te gast bij notaris Bas Beesems van Markvliet netwerk notarissen. Ik was daar om de akte te tekenen om de Stichting Dromen voor Duchenne op te richten. De stichting heeft een bestuur van vijf leden waarvan ondergetekende de voorzitter is, en mijn vader die ook aanwezig was bij de ondertekening zal secretaris zijn. De stichting gaat zich inzetten om de reis van mijn leven mogelijk te maken. Het is nog even wachten op de inschrijving voor de kamer van koophandel en de inschrijving bij de bank en dan gaat de CROWDFUND starten.

Deze foto geeft een beeld van een deel van het bestuur van de Stichting Dromen voor Duchenne en de notaris die de akte van oprichting heeft opgesteld. De bestuursleden zijn: Frank van Ieperen en Huug van Ieperen. De notaris is Bas Beesems van MarkVliet Notarissen