Informatie Stichting Dromen voor Duchenne

Op 11 december 2018 is, bij notaris Bas Beesems van MarkVliet Netwerk Notarissen, de Stichting Dromen voor Duchenne opgericht met een vijfkoppig stichtingsbestuur waarvan Frank van Ieperen de voorzitter is.

In eerste instantie is de doelstelling van de stichting: Het werven van gelden middels schenkingen/giften en sponsorinkomsten in contanten en natura welke gelden zullen worden gebruikt voor het mogelijk maken van de droomreis voor Frank van Ieperen en zijn zorgteam naar de Verenigde Staten, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Om deze doelstelling te bereiken zullen we in ieder geval een Crowdfund actie starten, zullen we bedrijven gaan aanschrijven om te sponsoren zowel in natura als in financiële middelen. En zullen wij zoveel mogelijk mensen proberen aan te sporen om acties te organiseren. Dit kan bijvoorbeeld een veiling zijn, statiegeld actie of gewoon een leuke ludieke actie.

Hiernaast gaat de stichting zich inzetten om droomwensen te realiseren van andere kinderen, jongeren en volwassenen die de spierziekte van Duchenne hebben.

Waarom een Stichting?

Door middel van een Stichting zijn er een heleboel praktische voordelen te behalen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om ons in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en daarmee kunnen wij ook een zakelijke bankrekening afsluiten. Tevens is het op deze manier mogelijk om een goed onderscheid te maken tussen privézaken en zakelijke belangen. De Stichting is een goed doel en juist om deze reden vinden wij het heel belangrijk professioneel te zijn. Dit is dan ook de reden waarom wij bewust gekozen hebben voor een bestuur bestaande uit vijf personen. Hiernaast heeft dit als voordeel dat om een Stichting op te richten een notariële akte vereist is, en hierdoor bekijkt de notaris de rechtmatigheid van de doelstelling. Tevens wordt deze rechtmatigheid nogmaals bekeken door de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. Zoals gezegd willen wij graag professioneel werken en wij hopen dan ook hiermee zowel particulieren als zakelijke sponsoren vertrouwen te geven in de uitvoering van de hoofddoelstelling van de Stichting

Stopt de Stichting nadat de reis van mijn leven is volbracht?

Nee, zeker niet. Het bestuur aangevoerd door de voorzitter Frank van Ieperen gaat zeker verder met de Stichting. Zoals gezegd gaat de stichting andere droomwensen mogelijk maken. Hiernaast willen we ons in algemene zin inzetten voor de Duchenne community.  De exacte invulling van deze en overige doelstellingen zullen gedurende het proces duidelijk moeten worden. Dit betekent dat overschotten vanuit de diverse sponsoring en crowdfund terug kunnen vloeien in de Stichting.

Het bestuur van de stichting

Het bestuur van de Stichting Dromen voor Duchenne bestaat uit een team van vijf. Al deze personen hebben een link met Frank. Dit kan zijn familie, vrienden en zorgverlener. In eerste instantie hebben wij hiervoor gekozen omdat wij een team zochten waar de neuzen zeker dezelfde kant opstaan en we hopen dat dit op deze manier ook een boost geeft in de uitvoering.

De bestuursleden zijn:
Voorzitter | Frank van Ieperen

Secretaris | Huug van Ieperen

Penningmeester | Sjoerd van Beek

Algemeen bestuurslid | Saskia van Terheijden

Algemeen bestuurslid | Dennis van Akkeren

In de dagelijkse gang van zaken zal de voorzitter in uitvoerend werk de touwtrekker zijn. Hij heeft hier speciaal een jaar in zijn agenda voor vrij gemaakt. De andere bestuursleden hebben bijna allemaal een volledige werk baan of zijn druk bezig met andere zaken waardoor zij een beperkte tijdsinvestering kunnen doen.

 

Adressen en gegevens

Stichting Dromen voor Duchenne
Braamstraat 37
4388 CN Oost-Souburg
06-41235984
info@dromenvoorduchenne.nl

KvK-nummer:  73330620

Rabobank IBAN: NL75 RABO 0335 9412 30
BIC: RABONL2U
Niet BTW-plichtig